Plastika LCA

Potřeba operace

Záleží na věku, na tom, jak moc člověk sportuje a chce sportovat, na míře nestability. Pokud člověk nesportuje nebo provozuje sporty nepříliš náročné na stabilitu kolene (např. cyklistiku), pokud nestabilita není příliš velká nebo pokud se jedná o staršího pacienta, mnohdy je vhodnější konzervativní léčba, posílení svalstva atd. Pokud jde o mladého člověka, který chce sportovat, koleno je subjektivně i objektivně nestabilní, pak většina lékařů doporučuje operaci. Každopádně bez LCA se dá žít, chodit atd., ale s rizikem dalšího podvrtávání. Navíc po 5 – 10 letech dochází k předčasnému vzniku arthrozy.

Operace – plastika LCA

acl

Operace kolene – plastika LCA

Je propracováno několik technik artroskopické rekonstrukce LCA podle druhu štěpu:

BTB (bone-tendon-bone) štěp: při této operační technice se odebírá střední část patelární šlachy se dvěma kostními bločky. Jeden bloček z čéšky (pately) a druhý z bércové kosti (tibie). Odebraná cca 10cm dlouhá a 9mm široká šlacha se upravuje v místech kostních bločků. Tento „monoštěp“ se zavádí do kolena na původní místo originálního předního křížového vazu (provrtá se stehenní a holenní kost) a následně se v koleni pevně zafixuje, dnes většinou vstřebatelnými šroubky. Časem prochází histologickou přestavbou a vhojením do jednotlivých kostí. Takto vzniká po asi 8-12 měsících téměř plnohodnotná náhrada původního roztrženého vazu. Jde o nejpevnější variantu, vhodnou pro sportovce.

ST-G (semitendinosus + gracilis) štěp: při této operační technice se odebírají 1-2 šlachy z tzv. skupiny „hamstringů“. Odebraná asi 27-30 cm dlouhá šlacha (štěp) se upraví do finálního tvaru čtyřpletence. Jeho délka je asi 8 cm a tloušťka asi 8-10 mm (podle velikosti odebrané šlachy).

Štěp z dárce: převážně u reoperací (opětovná rekonstrukce LCA po selhané předchozí operaci, např. novým úrazem…) nebo u starších pacientů lze použít i štěpy z dárců (allogenní štěpy), stejného typu, jako u vlastní tkáně.

Průběh operace jako animaci si můžete prohlédnout zde.

Reálný průběh operace můžete shlédnout zde nebo například zde. Na youtube lze nalézt i další.

Copyright © All Rights Reserved · Green Hope Theme by Sivan & schiy · Proudly powered by WordPress

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich